Το νέο κύμα του '60

Gli anni 60 hanno visto la nascita in Grecia del Νέο κύμα (dal francese nouvelle vague) una tendenza musicale di canzoni dolci, romantiche e culturalmente impegnate, che si cantavano spesso con accompagnamento solo di chitarra nelle "boites", locali piccoli concentrati per lo piu' a Plaka nel centro di Atene.  Hanno lasciato un forte segno nella storia della canzone greca e si cantano ancora oggi. Con la fine del decennio si esaurisce il genere anche a causa del proibizionismo della giunta militare.
 
 
 
 
 
"Δε βαριέσαι αδερφέ" 1968
Scheda con collegamento video e le parole. Δε βαριέσαι αδερφέ 1968.
 
Κώστας Χατζής
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________
 
"Μικρό παιδί" 1966
Scheda con collegamento video e le parole. Μικρό παιδί 1966.
Γιώργος  Ζωγράφος
 
 
_________________________________________________________________________________________
"Συννεφούλα" 1966
Scheda con collegamento video e le parole. Συννεφούλα 1966.
 
Διονύσης Σαββόπουλος
 
_____________________________________________________________________________________
 
"Άσπρα καράβια" 1967
Scheda con collegamento video e le parole. Άσπρα καράβια 1967.
 
Βιολάρης  - Χωματά.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
"Να διώξω τα σύννεφα" 1967
Scheda con collegamento video e le parole. Να διώξω τα σύννεφα 1967.
Καίτη Χωματά
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
"Κάποιος γιορτάζει" 1965
Scheda con collegamento video e le parole. Κάποιος γιορτάζει 1965.
Γιώργος Ζωγράφος
 
______________________________________________________________________________________________________________
"Ήλιε ήλιε αρχηγέ" 1966
Scheda con collegamento video e le parole. Ήλιε ήλιε αρχηγέ 1966.
Διονύσης Σαββόπουλος
 
________________________________________________________________________________________________________________
 
"Μια φορά θυμάμαι μ΄'αγαπούσες" 1966.
Scheda con collegamento video e le parole.Μια φορά θυμάμαι μ-αγαπούσες 1966.
 Αρλέτα.
 
______________________________________________________________________________________________________________
 
"Μι' αγάπη για το καλοκαίρι" 1964.
Scheda con collegamento video e le parole.  Μι' αγάπη για το καλοκαίρι 1964.
 Καίτη Χωματά.
 
__________________________________________________________________________________________________________
 
"Σκληρό μου αγόρι" 1969
 
Scheda con collegamento video e le parole.  Σκληρό μου αγόρι 1969.
Πόπη Αστεριάδη
_____________________________________________________________________________________________________