Το νέο κύμα του '60

Gli anni 60 hanno visto la nascita in Grecia del Νέο κύμα (dal francese nouvelle vague) una tendenza musicale di canzoni dolci, romantiche e culturalmente impegnate, che si cantavano spesso con accompagnamento solo di chitarra nelle "boites", locali piccoli concentrati per lo piu' a Plaka nel centro di Atene.  Hanno lasciato un forte segno nella storia della canzone greca e si cantano ancora oggi. Con la fine del decennio si esaurisce il genere anche a causa del proibizionismo della giunta militare.
 
 
 
"Μι' αγάπη για το καλοκαίρι" 1964.
Scheda con collegamento video e le parole.  Μι' αγάπη για το καλοκαίρι 1964.
 Καίτη Χωματά.
 
______________________________________________________________________________________________
 
"Σκληρό μου αγόρι" 1969
 
Scheda con collegamento video e le parole.  Σκληρό μου αγόρι 1969.
Πόπη Αστεριάδη
_____________________________________________________________________________________________________